★ Historia ..

Święto

Święto może być religijnych w naturze, na przyk...

Rok

Rok – odstęp czasu między dwoma jednakowymi poł...

Miesiąc

Miesiąc-jednostka czasu. Początkowo miesiąc odb...

                                     

★ Historia

Historia – humanistycznej i społecznej nauki, która zajmuje się badaniem przeszłości, ale w sensie dokładnego zbadania działań i kreacji, aż do najstarszych notarialnie pisemny dowód, w przeciwieństwie do społeczeństwa prymitywnego, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów.

Metoda pracy historyka polega na badaniu zjawisk, które przeszły przez krytyczną interpretację ich szczątki i źródeł dowodów w celu osiągnięcia pewnych faktów, ułożonych w porządku chronologicznym przedstawiono w części opisowej.

                                     

1. Pojęcie, zakres i miejsce wśród innych nauk. (The concept, scope and place among other Sciences)

Historia jest często postrzegana w dwóch znaczeniach, jako Res i sierpień, czyli – przeszłość jako taka i encykliki Rerum gestarum, czyli wszystkie relacje w przeszłości, w tym historiografia.

Wyrażenie "Historia" pochodzi od greckiego słowa ἱστορία historia, początkowo znacznie "badanie wiedzy" i wiedza zdobyta poprzez badanie". Herodot użył tego słowa do określenia charakteru swojej pracy, zaczynając od słów "tutaj jest prezentacja badań gr. ἱστορίης ἀπόδεξις istories apodexis Herodota z Halikarnasu." Z tego zdania bierze początek w imieniu wszystkich nauk, mimo, że narodowa tytuł przyznawany pracy – Ἱστορίαι Istoriai – polski tłumaczy się zazwyczaj jak się dzieje.

Tradycyjnie w modelu okresie badania historyczne, uważają pochodne od powstania cywilizacji, oparte na przekazie formie pisemnej, w dawnych czasach, podczas składania zamówienia w okresie czasów prehistorycznych. Podejście to należy chronologiczny podział między początkiem historii w różnych regionach świata i w różnych cywilizacjach. W ubiegłym stuleciu przedmiotem badań, jednak stale się rozwija i pogłębia, obejmujące wszystkie kontynenty świata, także wielu analfabetów kultur i nowe antropologiczne pytania. Historyczna metoda charakteryzuje się dążeniem do logicznej strukturze, przyczynowo-skutkowego związku z krytycznym podejściem do źródeł historycznych.

Starożytni grecy uważali historię za jedną ze sztuk. Historia to nie tylko klassificeret wśród nauk. Bo jeśli celem czysto fakty, oparte na określaniu bieg wydarzeń i wyjaśnień na temat przyczyny i skutku, staje się prawie członkiem nauka, rodzaj: Historiografia. Jednak, widząc w niej naukę, która zajmuje się sporadyczne zdarzenia, a nie zasady – jego charakter ściśle naukowy, staje się niejednoznaczny. Jeśli wziąć jej zdolność wskazać na stosunek do biegu zdarzeń w ewolucji cywilizacji, zauważamy, że ona ściera na aspekty etyczno-Społeczne, co sprawia, że bliżej do filozofii lub socjologii, patrz: filozofia historii.

                                     

2. Specjalizacja. (Specialization)

Z wielkim rywalem różnicami źródeł, odnoszących się do różnych epok i dziedzin ludzkiej działalności, a tym samym wymaga innego warsztatu, historia rozpada się na szereg specjalizacji.

                                     

2.1. Specjalizacja. Epoki historyczne. (Historical era)

Podstawowy podział odpowiada, w zasadzie, kultu, dzielą się na epoki historyczne. Z tych samych metodologicznych przesłanek wyklucza ze sfery nauki historii z czasów przed wynalezieniem pisma czasach prehistorycznych. Klasyczny podział epok w historii europejskiej cechy:

 • Tak zwany "długiej xix wieku" - jest to okres od rewolucji francuskiej do wybuchu i wojny światowej.
 • Poprzednie nowożytność – czasy od średniowiecza do przełomu XVIII - XIX wieku, czyli do rewolucji Francuskiej 1789 r. lub do zakończenia kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. Polska jest trzecim rozbiorze Polski w 1795 r. lub do wiosny ludów w 1848 roku.
 • Historia ostatnich od 1914 roku aż do naszych dni.
 • Starożytne czasy 476 roku, czyli upadek Cesarstwa Rzymskiego. Wyróżnia go przede wszystkim badania poświęcone starożytnego Egiptu, w kulturach Bliskiego Wschodu, Starożytnej Grecji i Imperium Rzymskiego.
 • Średnie wieki – wieków, od starożytności do przełomu XIV i XV wieku, wynalazek druku Gutenberga w 1440 roku i odkrycie Ameryki w 1492 roku w zachodniej części Europy i wschodniej części kontynentu – zdobycie Konstantynopola przez turków w 1453 roku. Średniowiecze dzieli się na wczesne średniowiecze, w XII wieku, Klasyczny XII – XIV wieku i późniejszych wieków XIV - początek XV. Istnieje opinia, głównie wśród niektórych francuskich historyków, że taki podział jest sztuczny i cywilizacyjnie muszą średniowieczu być rozciągnięta do oświecenia.

Periodyzacja lat należy do grupy ważnych problemów badawczych i metodologii historii. Problem w momenty początku i końca pewnej epoki ma bogatą literaturę. Istnieje również pojęcie odstąpieniu od klasycznego podziału na epoki – w szczególności koncepcję "czas trwania" Fernanda Braudela i długie średniowiecze" Jacques Le nawet.                                     

2.2. Specjalizacja. Obszar badań. (Area of research)

Klasyczny podział na epoki, bezużyteczne, jeśli obiekt wiedzy historycznej staje się zjawisko, na dłuższy okres, dla kogo nauka wymaga podejścia, głęboko diachronicznego w ciągu wielu epok. Z tego punktu widzenia wyróżnia się:

                                     
 • Historia chrześcijaństwa okres historii obejmujący czas od narodzin Jezusa Chrystusa początek rozwoju religii chrześcijańskiej aż do dziś. Badaniem
 • Historia Iranu historia Iranu od podboju arabskiego do dnia dzisiejszego. Osobny artykuł: Arabski podbój Iranu. Arabowie i Persowie pozostawali ze
 • Historia Wietnamu dla większej przejrzystości i zmniejszenia objętości została podzielona na pięć artykułów, porządkujących historię Wietnamu chronologicznie:
 • Historia gospodarcza dziedzina historii zajmująca się rozwojem i przejawami życia gospodarczego w przeszłości. W pracach historyków gospodarczych stosowane
 • Historia Polski 1386 1492 historia Polski od koronacji Władysława II Jagiełły do śmierci Kazimierza IV Jagiellończyka. 4 marca 1386 w katedrze wawelskiej
 • Discovery Historia dawniej Discovery TVN Historia kanał tematyczny o tematyce historycznej. Powstał przy współpracy programowej Discovery i TVN, do
 • Historia prawa dyscyplina historii i prawoznawstwa, zajmująca się badaniem dziejów prawa i jego instytucji od starożytności do czasów współczesnych.
 • Historia alternatywna gatunek literacki lub filmowy zaliczany do fantastyki naukowej, którego akcja dzieje się w świecie, gdzie historia potoczyła się
 • Historia Internetu historia powstania i rozwoju ogólnoświatowej sieci komputerowej. Kamienie milowe w rozwoju Internetu. Projekt globalnej sieci komputerów
 • Strrraszna historia seria książek dla dzieci i młodzieży londyńskiego wydawnictwa Scholastic Ltd., wydawana w Anglii od 1993. W Polsce wydawana od 1997
                                     
 • Historia Polski 1945 1989 historia Polski obejmująca okres komunizmu zwanego demokracją ludową od 1945 roku, poprzez powstanie PRL, do obrad Okrągłego
 • Historia Stanów Zjednoczonych sięga czasów prekolumbijskich, jednak obecne państwo Stany Zjednoczone wywodzi się z XVII - wiecznego osadnictwa europejskiego
 • Janosik. Prawdziwa historia słow. Jánošík Pravdivá história, czes. Jánošík Pravdivá historie węg. Janosik: Egy igaz történet film w koprodukcji
 • Historia kolei na ziemiach polskich Pierwsza publiczna linia kolejowa powstała w 1825 r. w Anglii, w ciągu kilkunastu następnych lat w wielu państwach
 • Czerwony Kapturek prawdziwa historia amerykański film animowany z 2005 roku, w reżyserii Cory Edwardsa. Film przedstawia historię o Czerwonym Kapturku z
 • Historia Marynarki Wojennej dzieje oraz struktury polskiej Marynarki Wojennej. Zawiera opis historii Marynarki Wojennej od czasów powstania oddziałów
 • Historia Polski 1939 1945 historia Polski w czasie II wojny światowej, od agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę do zakończenia II wojny światowej 8 maja
 • historii sztuki są historia architektury, historia malarstwa, historia rzeźby oraz historia sztuki użytkowej sztuki stosowanej Klasyczna historia sztuki
 • audycji opisujących historię kanał emituje też programy nawiązujące do historii m.in. filmy fabularne i seriale TVP Historia współpracuje z wieloma
 • Historia Grecji Osobny artykuł: Starożytna Grecja. Dzieje starożytnej Grecji Hellady to historia kilku następujących po sobie wysokich kultur oddzielonych
 •  Osobne artykuły: Historia Wrocławia po 1945, Kalendarium historii Wrocławia, Kalendarium historii Wrocławia 1945 - 1988 i Kalendarium historii Wrocławia od


                                     
 • 7 krasnoludków historia prawdziwa niem. 7 Zwerge Männer allein im Wald, 2004 niemiecka komedia. Kontynuacją historii jest film 7 krasnoludków:
 • Historia Indii historia subkontynentu indyjskiego od początku do roku 1947 oraz późniejsza historia Indii. Szczątki najstarszego gatunku człowieka znalezionego
 • Historia współczesnego Izraela rozpoczyna się 14 maja 1948 roku, kiedy proklamowano niepodległość Państwa Izrael. Osobny artykuł: Proklamacja niepodległości
 • Historia religii nauka o dziejach religii, część zespołu nauk zwanego religioznawstwem. Historię religii cechuje metodologia historyczna w badaniu genezy
 • Historia Egiptu historia Egiptu od starożytności po czasy współczesne. Osobny artykuł: Starożytny Egipt. Osobny artykuł: Okres predynastyczny i protodynastyczny
 • Historia Portugalii W starożytności ziemie obecnej Portugalii, zamieszkiwali Celtowie oraz ludy iberyjskie. Do wybrzeży docierały wyprawy handlowe Fenicjan
 • Historia Polski 1697 1763 Polska w czasach saskich, czasy saskie w I połowie XVIII w. Rzeczpospolita przeżywała okres poważnego kryzysu politycznego
 • Historia Palestyny ten artykuł omawia temat historii Palestyny w okresie od początku panowania Bizancjum nad tymi ziemiami w 395 do powstania współczesnego
 • Historia radiofonii w Polsce kalendarium. Pierwsza stała stacja radiofoniczna na świecie zaczęła nadawać w Pittsburghu USA w dniu 2 listopada 1920

Użytkownicy również szukali:

focus historia, historia ciekawostki, historia google, historia polski, twoja historia, wielka historia pl, wielka historia, wp historia, święto, wito, wita, kalendarz, dzisiaj, jakie, zmartwych, swieto dzis, wita kalendarz, wita pedia, wito zmartwych, polsce, kocielne, swieto, dzis, pedia, wita w polsce, rok, ogrodzie, padziernika, grudnia, himalajska, lilia, wierklany, piotrkowice, rok w ogrodzie grudnia, rok w ogrodzie padziernika, lilia himalajska rok w ogrodzie, rok w ogrodzie wierklany, rok w ogrodzie,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Historia ciekawostki.

Historia Poznań NIVEA Polska. Historia SGGW. Początki SGGW. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu. Focus historia. Historia Filharmonia Narodowa. Wszystkie aktualności XX Powszechny Zjazd Historyków Polski Historii bez liku Fanpage Facebook Instytutu Historii UMCS Kanał YouTube Instytut Historii. Twoja historia. Herbstowie. Historia fabrykantów Muzeum Sztuki w Łodzi. W tym artykule opisano, jakie informacje są przechowywane w historii przeglądania i jak wyczyścić historię oraz jak skonfigurować program Firefox,.


Historia polski.

Historia Bosch w Polsce. Chcesz wiedzieć, jak brzmi XXI wiek? Przyjedź na Kraków Live Festival. ONET KULTURA. Kraków Live Festival to dwudniowy festiwal muzyczny w Krakowie. Wielka historia pl. Nasza Historia Najciekawsze artykuły historyczne. Przeczytaj historie Dawców, którzy oddali swój szpik bądź komórki macierzyste, tym samym dając szansę na nowe życie pacjentom chorym na nowotwory krwi. Historia google. WielkaHistoria Fascynujące fakty z przeszłości. Herbstowie. Historia fabrykantów to pierwsza próba przedstawienia dziejów rodziny, ale też przyczynek do poznania kultury życia codziennego klasy średniej i.


Wp historia.

HISTORIA JAKUBA Warszawa Teatr Dramatyczny. Niesamowita historia Króla Cyganów. Tyson Fury ponownie rządzi w wadze ciężkiej. Król Cyganów po zwycięstwie w rewanżowej walce z. Internetowa Stacja Meteorologiczna Warszawa historia pomiarów. Dom Spotkań z Historią. ul. Karowa 20, 00 324 Warszawa poniedziałek: nieczynne wt–pt: –, sob, niedz: –. Wstęp wolny. Kontakt: 48. Historia Do Rzeczy. Artykuły i komentarze najlepszych publicystów historycznych o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski i świata. Recenzje i fragmenty książek. Historia jednego zdjęcia: Kristen Stewart i Robert Pattinson w 2009. A może sprzedajesz samochód i chcesz pokazać klientom jego prawdziwą historię? Skorzystaj z usługi Historia Pojazdu. Dzięki niej uzyskasz bezpłatny dostęp.

Naukowcy właśnie odkryli kolejny grzeszek w historii ludzkości.

Historia firmy zaczyna się w roku 1876, kiedy na rynek wprowadzony zostaje jej pierwszy produkt środek do prania. Obecnie Henkel jest firmą o globalnym. Sprawdź historię pojazdu - Portal. Największe historie ostatniego miesiąca. 50 materiałów, od których nie mogliście się oderwać w styczniu. Zobacz listę TOP 50.


Czyszczenie historii przeglądania Jak to zrobić Pomoc Mozilli.

MSD może poszczycić się długą i bogatą historią działalności mającej na celu poprawę ludzi na świecie. Nasi naukowcy od lat pomagają opracowywać nowe. Kategoria:Historia – pedia, wolna encyklopedia. Historia. Gmach instytucji w stylu eklektycznym, wzorowany na Operze Paryskiej zaprojektował architekt Karol Kozłowski. Koncert inauguracyjny Filharmonii.


HISTORIA w Po.

Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. HISTORIA: POSZUKAJ. Historia16.02.2020. Trudno jest decydować arbitralnie o tym, które wydarzenie jest ważniejsze. Jednak często po latach widać, które odbiły się szerszym echem.


Prawdziwa historia Bursztynowej Komnaty Gazeta Olsztyn.

.pl – polski portal internetowy o tematyce historycznej założony w 2004 r. w Krakowie. Jest jednym z najpopularniejszych serwisów tego typu w Polsce. Redaktorem naczelnym jest Wojciech Duch. Ale Historia Wyborcza. Chcesz otrzymywać od nas atrakcyjne rabaty i bonusy? Kliknij Akceptuję i przechodzę do serwisu i otrzymuj od IKEA Retail Sp. z o.o. i. Partnerów. Historia naturalna czyli o niezwykłych żyjątkach Teatr Lublin. Jednak osoby, które nie mogą odwiedzić byłego obozu Auschwitz, mają możliwość zapoznania się z jego historią dzięki edukacji prowadzonej przez Internet.

Aleksiej Botian – kto to? Historia i sylwetka radzieckiego szpiega.

W historii zakupów możesz wykonać następujące czynności: Wyświetl pełną listę zakupów ze sklepu App Store i iTunes Store. Wystąp o zwrot. Historia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań. Raport zawiera: dane techniczne pojazdu, informacje czy pojazd był kradziony, informacje o liczbie właścicieli pojazdu. Historia SGGW. Kilkudziesięcioletnią historię starań o metro w Warszawie zamyka data 15 kwietnia 1983 r. symboliczny dzień wbicia pierwszego pala obudowy wykopu. Historia Auschwitz Birkenau. Klub Historyków GWO. O Klubie Historyków GWO LEPSZA SZKOŁA Badanie wyników Dobrze pomyślana wychowawcza Formularz klubowy. ▷ Historia.


Portal historyczny historia dla każdego!.

Chciałbyś odkryć ciekawą stronę polskiej historii? Poszukaj jej na naszym portalu edukacyjnym i przekonaj się co dla Ciebie przygotowaliśmy. Historia Wprost. Wszystko o HISTORIA w Po. Najnowsze informacje, muzyka, kultura​, nauka, historia. HISTORIA. Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im Warszawa. To przedstawienie to baśniowa wyprawa przyrodnicza pełna niezwykłych spotkań z niesamowitymi zwierzętami i roślinami. Sześć postaci – Kosmitka.


Historia Dziedzina nauki.

Historia Najbardziej kontrowersyjny papież. Watykan otworzy archiwa Rzecz o historii Celował w gwiazdy, a trafiał w Londyn. Instytut Historii UMCS Strona główna UMCS Lublin. Najstarszy polski portal historyczny, aktualizowany codziennie. Artykuły, ciekawostki, newsy, recenzje, konkursy, wywiady i opinie. Łączy nas historia!.pl Polski portal historyczny. Aktorska para, która zakochała się na planie sagi Zmierzch, czterokrotnie zdobyła nagrodę za najlepszy ekranowy pocałunek.


Historie Dawców Fundacja DKMS.

Strona internetowa najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce. Ciekawe artykuły, interesujące książki, komentarze ekspertów. Historia, jakiej nie znałeś. Historia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wirtualna podróż w nieznaną historię Polski XX wieku. Dokumenty archiwalne, nagrania, książki wszystko w jednym miejscu, dostępne dla każdego miłośnika​. Historia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Portal. W serii Historia publikujemy książki mówiące o wydarzeniach dotąd nieopisywanych, zapomnianych, poruszanych niechętnie, a także o tych, o których dopiero.

Zaskakująca historia Holokaustu na Berlinale Nie być obojętnym.

Tadeusz Słobodzianek. HISTORIA JAKUBA. 2h 30min z przerwą Scena na Woli im. T. Łomnickiego. Opowieść inspirowana faktami o księdzu i filozofie, który​. Kubota Store. Historia. NIVEA to ponad 100 lat budowania ekspertyzy w pielęgnacji. Dziś korzystamy z tego doświadczenia, opracowując kolejne innowacje, które ulepszają.


Swieto dzis.

Nowe święto państwowe: 19 lutego 2020 Dzień Nauki Polskiej. Kiedy jest Dzień Singla 2020 w Polsce? Co to za święto, kiedy wypada na świecie i jaka jest jego data? W poniższym tekście zebraliśmy.


Rok w ogrodzie świerklany.

Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji – 2017 rok. Uczestnicy zadania wspólnie wystąpią z tancerzami i wokalistami Studia Wokalnego ROK, Zespołu Pieśni i Tańca Łomża: grupy dziecięcej i. Rok w ogrodzie 28 grudnia 2019. Najładniejsze policjantki w kalendarzu na 2020 rok. Zobacz zdjęcia. Żeby skorzystać z promocji musisz: Mieć aktywne konto Mieć na koncie minimum 10 zł Włączyć promocję Rok ważności konta W ciągu 30 dni od włączenia.


Jakie są miesiące.

.:ILG. Wybierz miesiąc Brewiarz. Tu znajdziesz informacje na temat przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, odbywających się w Oddziale Terenowym. Kto wymyślił miesiące. Miesiąc ekologiczny. AKTUALNOŚCI. Wystartowaliśmy z naborem wolontariuszy Miesiąca Fotografii w Krakowie 2020! Zostań wolomfk i twórz festiwal. Luty 04, 2020. Październik to który miesiąc. Miesiące.pl rok, miesiąc, wiosna, lato, jesień, zima. NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ. 3.10. Transitus – 800 lat misyjnej wyprawy św. Franciszka, modlitwa środowiska. Miesiąc skrót. Paweł Miesiąc Przegląd Sportowy. Paweł Miesiąc w kategorii Żużel wiadomości, wyniki, terminarze w WP SportoweFakty.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →