★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 26

Centrum Szkolenia WOP

Oficer oczywiście. (The officer, of course) Wojska Szkolenia. (Troops Training) Batalion podoficerów zawodowych. (The battalion non-commissioned officers professional) Wydział Edukacja Polityczna. (Faculty Of Political Education) Pluton kawalerii ...

Brygada KOP "Wilno”

Na posiedzeniu komitetu Politycznego Rady Ministrów, 21-22 sierpnia 1924 roku podjęto decyzję o powołaniu wojskowy korpus straży granicznej. 12 września 1924 r. Ministerstwo spraw wojskowych wydał rozkaz o utworzeniu korpusu straży granicznej, i ...

Brygada KOP "Wołyń”

We wrześniu 1924 roku został powołany w ochronę granicy. 1 brygady straży granicznej powstał w pierwszym etapie kształtowania obudowy na podstawie rozkazu l. DZ. 12044 / O.de B. / 24 szefa sztabu Generalnego do 27 września 1924 roku. Wojsk w rejo ...

Brygada KOP "Nowogródek”

We wrześniu 1924 roku został utworzony korpus straży granicznej. 2 brygady straży granicznej została zorganizowana w pierwszym etapie kształtowania Obudowy. Podstawą formacji był rozkaz szefa Sztabu generalnego nie. L. dz. 12044 / O.de B. / 24 z ...

Pułk KOP "Głębokie”

Jesienią 1927 roku, w składzie 3 brygady straży granicznej został utworzony 3 Półbrygada ochrony granicy. Dowódcy składania półbrygady były dwa bataliony granicy, i dwa szwadronu kawalerii. Zespół półbrygady znajduje się w Podswilu. 15 stycznia 1 ...

Wojska Ochrony Pogranicza

Wojska ochrony pogranicza – formacja wojskowa, część rodzaju Sił Zbrojnych NPR i MINISTERSTWA spraw wewnętrznych, oddzielny rodzaj wojsk nazywają w 1945 roku. do ochrony granic Polski. Największych państwowych sił bronić granicy został osiągnięty ...

Brygada KOP "Polesie”

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, czyli do jesieni 1920 roku, wschodnia granica państwa polskiego zostały określone linii frontu. Tylko rozkaz od 6 lutego 1920 roku utworzono kordon na granicy Ministerstwo spraw wojskowych. W połowie sty ...

Zapole (rejon lubomelski)

Po prawej stronie od centrum – wieś na Ukrainie, w pobliżu lubomelskim, w obwodzie Wołyńskim. W II Rzeczypospolitej miasto weszło w skład gminy Любомльского dzielnicy lubomelskim guberni Wołyńskiej. Do ii wojny światowej w okolicy wsi były takie ...

Gmina Chotiaczów

Gmina Chotiaczów – była wiejska społeczność, istniejących w 1939 roku, w obwodzie Wołyńskim. miejsce gminy był Chotiaczów. W okresie międzywojennym gmina należała do powiatu włodzimierskiego Chotiaczów w obwodzie Wołyńskim. według stanu na dzień ...

Gmina Malin

Malina gminy – dawnej wiejskiej społeczności dubieńskim w okręgu guberni Wołyńskiej drugiej Rzeczypospolitej. Miejsce gminy był Malin. Parafia składała się z 37 klastrów.

Sejwy

Сейви – wieś w Polsce położona w Podlaskie, w powiecie sejneńskim, w gminie punskas okręgu określa. Wieś Królewska strefa ekonomiczna położona była w końcu XVIII wieku w okolicy Grodzieńskiej guberni Trockiego. W II okresie wojskowego Wspólnoty c ...

Siwce Łagodne

Osada został opisany w słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. Z opisu wynika, że w 1889 roku paśmie szlachetny Siwce miękki leżały wokół dziśnieńskim prowincji Wileńskiej Imperium Rosyjskiego. Tam były 2 domy, mieszkał 23 mieszkańców, katoli ...

Ostaszków

Ostaszków – miasto w Rosji, założony w 1587 roku, w Europie zakresie, "OK". 190 km na zachód od Twerze, położony jest nad jeziorem Seliger na linii kolejowej Wielkie Łuki–Bołogoje Łukasza. Prawa miejskie otrzymał w 1770 roku. W mieście rozwinięty ...

Burdykowszczyzna

Burdykowszczyzna – nieistniejące obecnie, dwór i majątek w Białorusi, w rejonie Baranowickim Brzeskiej woj., około 27 km na północ od Baranowicz.

Leśniczówka (gmina Ruda-Huta)

Domek leśniczego – wieś w Polsce położona w województwie Lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Ruda-Huta. Do 1954 roku. wieś należała do gminy staw, następnie w klastrze leśniczego. W latach 1975-1998 miasto należało do administracyjnej do wo ...

Ruda (powiat janowski)

W latach 1975-1998 miasto należało do administracyjnej do województwa tarnobrzeskiego. Według danych Narodowego spisu powszechnego z 2011 r. III. składała się z 459 mieszkańców i był piątym co do wielkości miastem gminy Janów Lubelski.

Lute

Wieś szlachetnych znajdował się w drugiej połowie XVI wieku w powiecie urzędowskim Lubelskie. W latach 1975-1998 miasto należało do administracyjnej do województwa tarnobrzeskiego. Według danych Narodowego spisu powszechnego z 2011 r. III. składa ...

Zarudnia

Zarudnia – wieś w Polsce położona w województwie Lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Ruda-Huta. W latach 1975-1998 miasto należało do administracyjnej do województwa chełmskiego. Według danych Narodowego spisu ludności liczyła 204 mieszkańc ...

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji (1991–1993)

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i kadencji deputowanych wybieranych w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 27 października 1991 roku. Pierwsze spotkanie odbyło się 25 i 26 listopada 1991 roku, a ostatnia, 45. 27, 28 i 29 maja 199 ...

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji (1997–2001)

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się 21 września 1997 roku. Pierwsze posiedzenie odbyło się 20 października 1997 roku, a ostatnia, 119. – 18 września 2001 roku. ...

Podział administracyjny II Rzeczypospolitej

1 kwietnia 1932 roku doszło do masowej likwidacji powiatów. Anulowane 21 małych lub słabych miejsc, głównie w prowincji Poznaniu i Krakowie. W tym samym czasie rozpoczęła się dużych miastach pojawiają się county piwnicy. W tym 20 miast z Gdynią w ...

Wybory parlamentarne w Polsce w 1919 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w latach 1919 - pierwsze po ogłoszeniu niepodległości wybory parlamentarne, mające na celu wywołanie jednoizbowego Sejmu Ustawodawczego. U nich 26 stycznia 1919 roku, chociaż skład diety zostały uzupełnione do 24 mar ...

Wybory parlamentarne w Polsce w 1993 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 1993 roku – wybory do Sejmu i Senatu, ustanowionym przez Prezydenta Rp Lecha Wałęsy na 19 września 1993 roku został zwolniony w wyniku dekretu prezydenta o rozwiązaniu Sejmu 31 maja 1993 roku. W wyborach zwyciężyła ...

Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 roku

Odbyło się 27 października wybory parlamentarne w Polsce w 1991 roku i był to pierwszy w Polsce po ii wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne z wyborami w 1989 roku były tylko częściowo wolne. Walka o miejsca w parlamencie i Senaci ...

Wojewodowie II Rzeczypospolitej

Karol Kirst 24 Listopada 1927 – 10 Lipca 1930 R. Henryk Осташевский 9 lutego 1937 – 10 września 1939 r. i 22 grudnia 1937 r. P. O. Stefan Bądzyński 1 Lutego 1920 – 18 Października 1920. Stefan Kirtiklis 17 Lipca 1936 R. – 9 Września 1937 R. Maria ...

Senatorowie I kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1991)

Senatorowie i kadencji zostali wybrani na 4 i 18 czerwca 1989 r. w wyniku dodatkowych wyborów, które odbyły się 8 października 1989 r., 4 i 18 lutego 1990 r. i 27 maja i 10 czerwca 1990 roku. Kadencja senatorów rozpoczęła się druga tura wyborów p ...

Pałac Branickich w Białymstoku

Pałac branickich – zabytkowy budynek w Białymstoku, jedna z najlepiej zachowanych магнатские rezydencji z epoki saskoy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w końcu baroku nazywają "Wersal podlasia", "Wersalem Północy", a także "polskim Wersalem". ...

Senatorowie III kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1993–1997)

Senatorowie III kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych 19 września 1993 r., i dodatkowych wyborów do parlamentu. Senatorowie przyjęli przysięgę na pierwszym posiedzeniu Senatu Parlamentu republik ...

Senatorowie IV kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1997–2001)

Senatorowie IV kadencji został wybrany w dniu 21 września 1997 roku, a także wybory do parlamentu europejskiego na 25 czerwca 2000 r. i 28 lutego 2001 roku. Senatorowie przyjęli przysięgę na pierwszym posiedzeniu Senatu Parlamentu RK V kadencji w ...

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji (1928–1930)

Dieta II kadencji utworzony został w wyniku wyborów, które odbyły się w Polsce 4 marca 1928 roku. 27 marca 1928 marszałek Sejmu wybrano Ignacego Ашинского PPS i wicemarszałkami zostali: Jegor Czetwertyński ЗЛН, stycznia Dąbski GŁOW Zygmunt marek ...

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji (1938–1939)

Dieta V kadencji utworzony został w wyniku wyborów, które odbyły się w Polsce 6 października 1938 roku. Dieta V kadencji po raz ostatni zebrali się na nadzwyczajnej sesji w dniu 2 września 1939 roku, po wybuchu ii wojny światowej w znowelizować c ...

Jan Biejkowski

Jan Biejkowski herb Jastrzębiec ręce – podpis Konfederacji chciałbym ul Warszawie, Przemyślu w latach 1571-1590 główny gąbiński w 1581 roku.

Michał Zielonka

Michał Zielonko herb Jastrzębiec – chciałbym od 1761, Lwów Chamberlain z 1765 posła na trybunał koronny w 1765 roku kapitanem eskadry i dowódca ii brygady w dywizji Ukraińskiej i Podolski w 1777 roku, generał dywizji konnej komenderujący w języku ...

Wybory parlamentarne w Polsce w 1938 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 1938 roku - to były ostatnie wybory parlamentarne w historii Ii Rzeczpospolitej. Wybory do Sejmu V kadencji odbyło się 6 listopada. 13 listopada odbył się w Senacie V kadencji. W obu ankiet, zdobył obóz reorganizac ...

Jarosz Jewłaszewski

Godło Jarosz Jewłaszewski topór – przegląd, Nowogródek w 1606 roku, pan hetmana Jana Karola Chodkiewicza. To jest dziadem był prawosławny biskup Makary Jewłaszewski. Jego ojciec Teodor Jewłaszewski odbył się w młodości w kalwinizmu, i w tej wierz ...

Antoni Tołłoczko

Toma, herb Władysława Толлочко Pobog – przegląd miasta Волковысский powiat, wojski wołkowyski. Był członkiem Konfederacji Czartoryskich w 1764 roku, członek zgromadzenia ustawodawczego w 1764 roku, z liczbą ludności w małopolsce. Członek Konfeder ...

Jan Kazimierz Makowiecki

Jan Kazimierz Makowiecki godło Omanu – narzeczony, 1791, kasztelan Слонимского w 1793 roku, Chamberlain Слонимского w 1778 roku, marszałek powiat słonimskiego, chorąży Słonim, MP. Jako członek rady powiatu słonimskiego na wyborczy sejm był elekto ...

Franciszek Giedroyć

Francis Hippocentaurus ręce Giedroyć – architektura konik polny zapalił w 1757 roku wołkowyski Butler, towarzysz petyhorski. Był członkiem Konfederacji 1767 r. Radom. W załączniku do depeszy od 2 października 1767 przewodniczącego Ministerstwa sp ...

Karol Litawor Chreptowicz

Carl Litawor Хрептович kolor arkuszy – chorąży tenisowy litewski w latach 1781-1786, strażnik polny zapalił w 1759 roku, pisarz ziemski grodzieński w latach 1746-1781, burmistrz Grodnie w latach 1786-1795, upoważniony przez komisję w celu wojskow ...

Wybory parlamentarne w Polsce w 1922 roku

Głosów z różnych polskich region wybrał 444 osób, z których 372 list okręgowych, i 72 z listy krajów. Kraj był podzielony na 64 rundy wyborów. Warszawy był oddzielny okręg wyborczy. Kolejne rundy wyborów wybranych radnych: okręg nr 1 - Warszawa - ...

Historia Poznania 1650–1768

Już w 1654 roku w Polsce magnaci tworzyli antykrólewski frontu, na czele którego stał wojewoda Poznański Krzysztof Opaliński, pracuje we współpracy z Jerzym Lubomirskim i Janusz Radziwiłłem. Na wiosnę, w związku z narastającym zagrożeniem ze stro ...

Krwawa niedziela na Wołyniu

Krwawa niedziela "Wołyń" – 11 lipca 1943 roku, w środku rzezi na Wołyniu, akcji masowej zagłady niewinnych polaków na Wołyniu Organizacji ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery i Ukraińskiej Powstańczej Armii i ukraińskiej ludności cywilnej. T ...

Teodor Billewicz (szambelan królewski)

Teodor Billewicz grób logo – szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego od 1765, regimentarz i konsyliarz Konfederacji bar i księstwa Самогития na brata Tadeuszu od 1771, wieszwiański ciwun w latach 1765-1784, podstoli wiłkomierski w 1765 ...

Jan Ignacy Monkiewicz

Jan Монкевич Ignacy herbu Lubicz – sędzia Земского Wilnie w latach 1765-1767, podsędek Wilno, 1748-1765 lat, cześnik w Wilnie 1731-1748 latach, dyrektor Wileńskiego okręgowego wyborczego deputatów w 1749 roku, dyrektor Wileńskiego okręgowego Zarz ...

Krzysztof Giedroyć

Michał Giedroyć broni Hippocentaurus Chamberlain Wilnie w latach 1777-1793, chorąży Wilno w latach 1765-1777, chciałbym Wilno w 1755-1765 latach, upoważniony przez komisję w celu wojskowo-cywilnej prowincji Wilnie w 1790 roku, członek Wileńskiej ...

Józef Mikołaj Narbutt

Józef Mikołaja Нарбута herbu trąby – chorąży trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1794 roku, chorąży lidzki w 1768-1794 latach, chciałbym lidzki w latach 1764-1768, konsyliarz powiat lidzkiego Powszechnej konfederacji Wielkiego Księstwa Lit ...

Jan Charlęski

Jan godło Charleski Боника – kasztelan bracławski w okresie 1618-1625, podkomorzy z Łuck w latach 1582-1618, sędziego Głównego sądu posłów Korona w Lublinie, i senator Rzeczypospolitej. Podczas wyborów 1587 głosowało najpierw na środku, a następn ...

Gabriel Hulewicz

Gabriel Hulewicz logo Aktualności – chorąży Czernihowski w 1639-1672 lat, kapitan królewskiej. Deputowanym do trybunału głównego hetmana w okresie od 1632 / 1633, 1638 / 1639 od prowincji Wołyniu. Zastępca sejmy 1631, 1638, 1642, 1648, dieta dla ...

Ogrodniki (powiat moniecki)

Ogrodniki-wieś w Polsce położona w Podlaskie, w powiecie monieckim, w miejscowości Knyszyn. W 1921 roku we wsi w tym czasie, kolonie należała do gminy willa kalinówka. Według spisu powszechnego z 1921 roku w kolonii mieszkało 65 osób, z czego 49 ...

Aleksander Sosna

Aleksander Sosna, biały. Instagram Marszałek, Aleksander Marszałek – polskich oficjalnych władz, działacz prawosławny, deputowany do rady Najwyższej VII kadencji, były socjal-doradca polskiego prezydenta i vice-prezydenta Białegostoku.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →